HD_MRK
 
 
PG
 
 

tarieven en contact

Tarieven 2024:

€ 97 voor een intake-gesprek (60 minuten), kind- en jongerensessie (45-60 minuten) en ouderbegeleiding (60 minuten)

(Deze tarieven zijn van toepassing op degenen die zelf betalen. Integratieve kinder- en jongerentherapie is vrijgesteld van BTW )

Vergoede zorg:
De Praktijk voor Integratieve Kinder- en Jongerentherapie heeft een contract met de gemeente Arnhem voor het aanbieden van het jeugdhulp-product Behandeling, Jeugd- en Opvoedhulp. Om voor deze jeugdhulp in aanmerking te komen is verwijzing nodig van een huisarts/POH, schoolarts of het wijkteam van de gemeente.

Zelf betalen:
Behandeling zonder vergoeding vanuit de gemeenten is ook mogelijk, zie bovenstaande particuliere tarieven. De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullende pakket bij je zorgverzekeraar. Deze vergoeding valt niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Je kunt hierover navraag doen bij jouw zorgverzekeraar, vermeld dan de lidmaatschappen van de beroepsvereniging. (zie kopje ‘beroepsvereniging’ hieronder)

Annuleren afspraak:
Indien je verhinderd bent voor een afspraak, dien je dat tenminste 24 uur van tevoren door te geven via email of telefoon. Je kunt ook een voicemail achterlaten. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal deze in rekening worden gebracht bij ouders.

De praktijk factureert rechtstreeks aan ouders wanneer de geleverde zorg niet vergoed wordt, en zij dienen zorg te dragen voor de betaling van de factuur. De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door derden.

Beroepsvereniging:

Ik ben aangesloten bij de VIT (Vereniging voor Integraal Therapeuten, lidnr: 343.09A) en de  RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, licentienummer 200000R).

Daarnaast sta ik ook geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ reg nr 110017104.

Klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent, ga ik daar natuurlijk graag over in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Eventueel kan daarbij een onafhankelijk bemiddelaar ingeschakeld worden. De praktijk is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Voor meer informatie over de klachtenregeling: zie https://www.vit-therapeuten.nl/

Privacyverklaring

Lees op de pagina Privacyverklaring hoe ik omga met jouw privacy.

Contact

Plan je route via Google maps.

2 kindertherapie arnhem_11A1367©EvaBroekemakindertherapie arnhem_11A1371©EvaBroekema

 

Kamer van Koophandel: 9205576

Bank: NL65 RABO 0128 0525 62

BTW nummer: NL001662512B06

Gezondheidscentrum
Onder de Linden
Onder de Linden 21-2
6822 KG Arnhem
telefoon 06 – 511 795 60
info@kindertherapiearnhem.nl

werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag (om de week).

 
 
 

© Esther Beldman • webontwerp en illustraties: Isroelie en Map3 ism Murk van Leyden • tekst: Manon Müller • portret Esther: Dory Aling • foto’s praktijk: Eva Broekema