HD_MRK
 
 
PG
 
 

ouders

Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten.
Als ouder(s) of verzorger(s) wil je niets liever dan dat het lekker in zijn vel zit en het deze mogelijkheden gebruikt om zich optimaal te ontwikkelen.
Toch ervaren jullie misschien wel eens moeilijkheden.
Je kind is vaak goed in staat deze zelf op te lossen, al dan niet met hulp van jullie als ouders. Maar soms lukt dat niet en is een extra steuntje in de rug van buitenaf nodig en fijn.

Integratieve kinder- en jongerentherapie biedt een steuntje in de rug aan kinderen van 4 tot en met 17 jaar die in een bepaalde periode extra hulp kunnen gebruiken.
Het is een kortdurende, oplossingsgerichte vorm van psychotherapie, die aansluit bij wat een kind wél kan en niet uitgaat van wat het níét kan.
Het kind en zijn klacht staan centraal. De eigen kwaliteiten, vaardigheden en wensen worden ingezet bij het oplossen of leren omgaan met die klacht. Ik gebruik daar als therapeut verschillende invalshoeken en behandelmodellen bij. Waar nodig, worden de ouders actief betrokken bij de therapie.

Deze therapievorm biedt ondersteuning bij klachten als: gedragsproblemen, de verwerking van emotionele conflicten, lichamelijke en psychosomatische klachten, ontwikkelingsfaseproblemen, enzovoort.

Het begeleidingstraject

Het traject start met een intakegesprek, liefst met beide ouders. Hierin vertelt u uw ervaringen met uw kind. Daarna volgen vijf afspraken van drie kwartier tot een uur met het kind alleen.
Door te spelen, praten of tekenen, laat het kind mij als therapeut bewust of onbewust zien wat er in zijn belevingswereld leeft.
Na elke vijf sessies plannen we opnieuw een oudergesprek om wederzijdse bevindingen te delen en het behandelplan te evalueren.

Gemiddeld spreek ik een kind zo’n 10 tot 15 keer. Natuurlijk afhankelijk van zijn behoefte en van wat we tijdens het traject tegenkomen. Het is altijd mogelijk om eerder dan gepland een oudergesprek te hebben, als de situatie daarom vraagt.
Bij problemen op school kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn een gesprek met de leerkracht in te plannen; altijd pas ná toestemming van de ouders.

kindertherapie ouders_11A1670©EvaBroekema2 kindertherapie ouders_11A1707©EvaBroekema

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op.
U vindt de contactgegevens onder tarieven & contact.