HD_MRK
 
 
PG
 
 

klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent, ga ik daar natuurlijk graag over in gesprek.
Maar ook kun je terecht bij een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.

Ik ben als therapeut geregistreerd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Wanneer je een klacht hebt en we komen er samen niet uit, dan kunt je contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. Zij gaan met u kijken welke vervolgstappen u kunt ondernemen.

In mijn praktijk ligt een folder van de SCAG met meer informatie over dit onderwerp.